Inicio Centro de atención cidadá Convocatorias Convocatoria de 4 prazas de oficial de obras....

Convocatoria de 4 prazas de oficial de obras. Persoal funcionario de carreira

Publicadas no Boletín Oficial da Provincia da Coruña núm. 231 de 04/12/2023 as bases xerais e bases específicas que regularán a convocatoria pública e o proceso selectivo para a cobertura en propiedade por persoal funcionario de carreira, en quenda libre, de catro (4) prazas de oficial mantemento obras (grupo C, subgrupo C2), da escala de Administración Especial, subescala Servizos Especiais, clase Persoal de Oficios, incluídas na OEP 2022 ordinaria do Concello de Carballo.

De conformidade co disposto na base sexta das bases reguladoras da convocatoria, o prazo de presentación de instancias será de VINTE (20) DÍAS HÁBILES contados a partir do seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria no Boletín Oficial do Estado (BOE).

IMPORTANTE: Calquera solicitude presentada ANTES ou DESPOIS do prazo antedito considerase FÓRA DE PRAZO polo que non será admitida para a participación no proceso selectivo.

O Diario Oficial de Galicia (DOG) publica a convocatoria de 4 prazas de oficial de mantemento de obras, persoal funcionario de carreira (OEP ordinaria).

O prazo de presentación de instancias será de 20 días hábiles, contados a partir do seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial do Estado (BOE).

Publicada a convocatoria no BOE núm. 135 do 04/06/2024.

O prazo de presentación de instancias será desde mañana mércores día 05/06/2024 ata o xoves 4/07/2024, ambos incluídos (prazo de 20 días hábiles).

Descargas

Compartir: